Föreläsningar

NPF-mamma och pedagog.

Kontakt, bokning och prisuppgifter:
supermamsenblogg@gmail.com

Jag har eget företag och F-skattesedel.

Boka en föreläsning med Supermamsen

Föreläsning för anhöriga

Föreläsningen berör ämnen som ett annorlunda föräldraskap, att bli misstrodd och ifrågasatt som förälder, kampen för att få skolan att fungera för barnen och hur man hittar acceptans och glädje i ett tufft föräldraskap. Jag berättar om vårt familjeliv med tre barn med NPF varav två även har problematisk skolfrånvaro. Föreläsningen ger en del tips kring anpassningar och strategier. Ca. 90 minuter.

Föreläsning för pedagoger

Föreläsningen är riktad till pedagoger och syftar till att få pedagoger att se hur kraschen efter skolan kan ha med skolan att göra trots att allt utåt sett ”fungerar så bra i skolan”. Föreläsningen innehåller även en del pedagogiska tips. Förhoppningen  är att pedagoger ska vilja vara detektiver, en ökad samsyn mellan hem och skola och att inspirera till att hitta nya vägar.
Ca. 90 minuter.

Anpassad föreläsning

Jag skapar en föreläsning utefter era behov och önskemål.

Jag håller fysiska föreläsningar i Stockholm med omnejd. Om möjligt för mig även på andra orter.

Jag håller även digitala föreläsningar.


”En personlig och mycket uppskattad föreläsning om att vara förälder till barn med NPF-diagnos. Under föreläsningen delar Supermamsen med sig av erfarenheter av exempelvis skola, omgivning och utredningar. Med  värme berättar hon om känslor och tankar som uppstått under åren och hur hon och familjen har tacklat påfrestningar och uppskattar mirakel. En bra mix som fångar åhörarens uppmärksamhet.”

Annelie Norling, Anhörigkonsulent
Anhörigcentrum i Sala


Boka en gratis konsultation idag.

Annons