Lösenordsskyddad: Anpassa för anpassandets skull eller göra rätt anpassningar?

Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

Ange ditt lösenord för att visa kommentarerna.

Under ADD, Anpassningar, autism, Diagnos, Egna illustrationer, Pedagogiska tips!, Skola